Home

Powered by JoomlaGadgets

Dla nauczycieli PDF Drukuj Email
środa, 19 sierpnia 2015 21:19

ROK SZKOLNY 2017/2018


LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA MARKA MICHALAKA W SPRAWIE ROKU IRENY SENDLEROWEJ do pobrania


Pismo Minister Edukacji Narodowej p. Anny Zalewskiej dotyczące "Bezpiecznej szkoły. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów" do pobrania

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej

 


Nowości w zarządzaniu placówką oświatową do pobrania

 

Spotkania Rady Pedagogicznej Szkolenia Rady Pedagogicznej Zebrania
z rodzicami
Konsultacje
z rodzicami
30 sierpnia 2017r. -organizacja roku szkolnego 2017/2018
Indywidualne szkolenia dotyczące organizacji pracy zgodnie z nową podstaw programową.
12.09.2017r.
12 września 2017r. - zapoznanie z nadzowrem pedagogicznym dyrektora
30.09.2017r. Programowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej -indywidualne szkolenia wyjazdowe.


4 października 2017r.  szkolenie antymobbingowe22 listopada 2017r. - Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach.
22.11.2017r.
13 grudnia 2017r.


17 stycznia 2018r. - klasyfikacja


03.01.2018r
13 lutego 2018r.
podsumowanie I półrocza
..... 2018r. Praca metodą projektu.
13.02.2018r.

25 kwietnia 2018r. ..... 2018r. Technicze szkolenie nauczycieli z zakresu nowatorskich technik wykorzystania tablicy interaktywnej.
25.04.2018r

13 czerwca 2018r. - klasyfikacja


30.05.2018r.
27 czerwca 2018r. podsumowanie roku szkolnego
ROK SZKOLNY 2016/2017


List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców z 19maja 2017r.

List RZECZNIKA PRAW DZIECKA do  dyrektorów, nauczycieli i rodziców z dn. 20 marca 2017r.- do pobraniaLIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO DYREKTORA I NAUCZYCIELI z dn. 13.01.2017r. do pobrania

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW z dn 13.01.2017r. do pobrania


INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI

Linki na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej i stronę Kuratorium Oświaty w Katowicach dotyczące REFORMY OŚWIATY

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/
strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014Pobierz broszurę (plik .pdf)

 

 

Prezentacja z narady z dyrektorami szkół i placówek oświatowych dotycząca reformy szkolnictwa do pobrania

 

Prezentacja z narady dyrektorów w Kuratorium Oświaty w Katowicach do pobrania


 

W związku ze zmianą godzin kursów autobusu szkolnego nastąpi zmiana godzin lekcyjnych:

 

1.     8.00 -   8.45

2.     8.55 -   9.40

3.     9.50 - 10.35

4.   10.45 - 11.30   duża przerwa (obiadowa)

5.   11.50 - 12.35

6.   12.45 - 13.30

7.   13.40 - 14.25 

 

Zasady udostępniania prac uczniom i ich rodzicom do pobrania

 

Informacje na temat ważnych zagadnień prawa autorskiego do pobrania

 

 

 

 

Zmieniony: wtorek, 09 stycznia 2018 21:13